СТЕППЕ ЛИНК ХОЛДИНГ 2013 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд мэдээллийн технологи, боловсрол, соёл урлаг, спорт, хэвлэл, барилга, үл хөдлөх хөрөнгө, худалдаа, тээвэр, ложистик, гэрээт харуул хамгаалалт, нийгмийн хамгаалал зэрэг нийт 12 салбарт үйл ажиллагаагаа амжилттайгааар явуулж байна.
Алсын хараа
Бид үйл ажиллагаагаа инновацид суурилсан, хүртээмжит эдийн засгийн шинэ загварчлалаар хөгжүүлэн, үйл ажиллагаа явуулж буй салбар бүрдээ сайн жишгийг тогтоож, үндэстэн дамнасан тэргүүлэгч компани болно.
Эрхэм зорилго
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх инновацийн төслүүдийг санаачлан хэрэгжүүлж, нэгдэл компаниудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, салбар бүрдээ тэргүүлэгчдийг бэлтгэх замаар үндэсний шилдэг компани болж, гадаад зах зээлд амжилттай өрсөлдөнө.
Үнэт зүйлс
Инновац
Бид улс орон, бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулна.
Нийгмийн хариуцлага
Бид нэгдэл компаниудын бүх түвшинд нийгмийн хариуцлагыг ухамсарлан ажиллана.
Бизнесийн ёс зүйтэй хамтын ажиллагаа
Бид бизнесийн ёс зүй, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг эрхэмлэнэ.
Багийн ажиллагаа
Бид нэгдмэл зорилго, хурд, өндөр бүтээмж бүхий багийн ажиллагаанд тулгуурлан салбар бүрдээ сайн жишиг тогтооно.
Оюуны өмч
Бид оюуны өмчийг дээдлэн хамгаалж, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, оюуны өмчийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэхэд төвлөрч ажиллана.