"СТЕППЕ ЛИНК ХОЛДИНГ" нэгдлийн компаниуд болон хэрэгжүүлж буй төслүүд
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх инновацын төслүүдийг санаачлан хэрэгжүүлэх, нэгдэл компаниудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, салбар бүрдээ тэргүүлэгчдийг бэлтгэх замаар үндэсний шилдэг компани болж, гадаад зах зээлд амжилттай өрсөлдөх эрхэм зорилгодоо тэмүүлэн ажиллаж байна.
Технологи
Боловсрол
Спорт, соёл урлаг
Барилга, үл хөдлөх
Тээвэр, ложистик
Бусад
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. © 2024 Степпе Линк Холдинг.