Нийгмийн хариуцлага
Бид бизнесийн үйл ажиллагаандаа мэргэжлийн ёс зүйг эрхэмлэн ажиллахын зэрэгцээ нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Билгүүнзул Сан ТББ-аараа дамжуулан Монгол Улсын ирээдүй хойч болсон хүүхэд багачуудад чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Эмзэг бүлгийн хүүхэд багачуудын сурч боловсрох, өөрийгөө хөгжүүлэх, нийгмийн харилцаанд бие даан оролцох аргад суралцахад дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай шим тэжээл, амин дэм агуулсан хоолоор үйлчилж хүүхдийн анхдагч хэрэгцээг хангах, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд ажиллаж байна.
Хүүхэд бүрийн
сэтгэлд гэрэл түгээе
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хүний эрхийг хамгаалах
Боловсролыг дэмжих
Амьжиргааны дэмжлэг үзүүлэх
Өдрийн хоол, амин дэмээр хангах
Ижил төстэй байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж хамтран ажиллах
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. © 2024 Степпе Линк Холдинг.